Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Wethouder Astrid Janssen

E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl               
Verantwoordelijk voor:

Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

Ambitie

Wij willen een duurzame stad Amersfoort op de korte en de lange termijn. Een stad waar het nu en later goed wonen, werken en recreëren is. Dat kunnen en willen wij niet alleen doen, daarom werken wij samen met ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.
De grote opgaven voor duurzame ontwikkeling: de transitie naar een circulaire economie en overgang naar een volledige duurzame energievoorziening vragen om samenwerking met bewoners, bedrijfsleven, organisaties en instellingen. Dit doen wij op lokaal niveau, maar nadrukkelijk ook op regionaal niveau. Alleen door samen te werken vanuit een gezamenlijke strategie kunnen wij de doorzettingskracht ontwikkelen die deze opgaven vragen.

Onze inzet

De transitie naar een CO2neutrale stad in 2030 en een circulaire economie vraagt om een meer regisserende rol van ons als lokale overheid. De opgaven zijn groot en ambitieus. Met een faciliterende en stimulerende aanpak hebben wij de afgelopen jaren veel bereikt, maar dit is niet voldoende. Daarom is in 2018 hard gewerkt aan de projecten die zijn vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma CO2neutrale stad, zoals de 033SamenDuurzaamdeal Duurzame bedrijventerreinen, warmtevisie en het eerste wijkwarmteplan (zie Beleidsprogramma 3 Stedelijke Beheer en Milieu), en aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (zie beleidsprogramma 10, Duurzaamheid en Innovatie)
Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2018
Om doelgerichte duurzame en innovatieve projecten en initiatieven in de stad te ondersteunen is het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling opgezet. In 2018 is opnieuw geld beschikbaar gesteld en zijn vijf nieuwe initiatieven ondersteund. Initiatieven die worden ondersteund met totaal 184.300 euro uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling en zelf 246.590 euro aan cofinanciering inbrengen.
De volgende projecten hebben in 2018 financiële ondersteuning ontvangen uit het toekomstfonds:

Amersfoort Plasticdieetapp Pilot (APP)
Met het project APP gaan A New Zero en Opgemärkt de uitdaging aan om nog meer mensen te inspireren om een maand lang geen gebruik te maken van plastic wegwerpproducten en plastic verpakkingen. Met een op maat gemaakte, positieve en aanstekelijke manier dagen ze iedereen uit om een maand lang te plasticdieten met de app. Door het combineren van een app met de nieuwste inzichten op het gebied van gedragsverandering en e-health wordt op een creatieve manier afval verminderd en een circulaire levensstijl geïntroduceerd. De verschillende modules in APP maken deze applicatie tot de ideale aanjager voor het bottum-up werken aan een circulaire stad.
ReMake Plastics
Het consortium wil van (ingeleverd) plastic afval een hoogwaardig circulair product produceren met een XL 3D Printer. De eigenaar van het plastic krijgt zo een circulair product van zijn eigen materiaal terug. In de aanvraag wordt uitgegaan van minimaal 1.000 kg plastic dat wordt geupcycled. Ten opzichte van de totale hoeveel plastic afval van 40 kg afval per jaar per huishouden is dit erg weinig, maar kwalitatief wordt er voor het eerst gewerkt aan het hoogwaardig verwerken. In eerste instantie wordt er gewerkt aan het printen van een cabin waarin daadwerkelijk overnacht kan worden.
Inzamelsysteem Bouwklussen
Kleine bouwbedrijven, vakmensen en hun opdrachtgevers helpen om vanuit hun vele projecten herbruikbare bouwmaterialen in te brengen bij verkopende partijen. Hiervoor wordt samen met lokale aanbieder en afnemers van deze stroom een inzamelsysteem ontwikkeld. Op deze manier worden bouwproducten die anders weggegooid worden opnieuw ingezet. De verwachting is dat in Amersfoort op deze manier jaarlijks zo’n 25.000 kg bouwafval worden voorkomen.
Energy Challenges op het PO en VO
Energy Challenges daagt scholieren uit om slim met energie om te gaan op school en in de wijk. Tijdens de Challenge gaan leerlingen in teams onderzoeken hoe hun school en wijk duurzamer gemaakt kunnen worden in samenwerking met verscheidene partijen. Het doel is om energiebewustzijn en het bijbehorende gedrag te creëren. Daarnaast wordt heel concreet energie bespaard. Eerdere projecten laten zien dat een besparing van minimaal 10% heel realistisch is.

Implementatie menukaart duurzaam wonen
De afgelopen periode is voor Nieuwland een menukaart ontwikkeld. Met deze menukaart is helder en overzichtelijk in beeld gebracht welke verduurzamingsmaatregelen per woningtype te nemen zijn met welk verwacht resultaat. De aanvraag betreft het verder uitwerken en uitbreiden van de menukaart om deze vervolgens in een app of website te verwerken. Zo kunnen belangstellenden heel concreet zien wat zij kunnen ondernemen om hun energieverbruik te beperken. Daarnaast moet deze tool ook wensen/eisen/woninginformatie van bezoekers vast kunnen leggen zodat vervolgstappen in de klantreis gemaakt kunnen worden.
Op deze manier wil Duurzaam Nieuwland de volgende stap zetten in de bewonersactivatie. Door deze menukaart om te zetten in een digitale tool wordt het bewoners nog makkelijker gemaakt daadwerkelijk aan de slag te gaan.

In 2018 zijn ook diverse projecten uit 2016 en 2017 tot afronding gekomen, zoals:
De Bouwkringloop
De Bouwkringloop doorbreekt de cirkel van weggooien van bouwmaterialen. Het wordt een bijzonder type winkel in Amersfoort waar straks doe-het-zelvers, zelfbouwers en aannemers terecht kunnen voor meer dan honderd gebruikte bouwmaterialen om te hergebruiken.
De 3Dbetonprinter van Made in Amersfoort
In 2016 en 2017 werkte een Amersfoorts consortium aan de ontwikkeling van een 3D-betonprinter. Betrokken waren bouwbedrijf Heilijgers, betoncentrale Van der Kamp, Polynorm / Voest Alpine, Bouwmensen, Stadslab 033 en FabLab Amersfoort. Doel van het project is het verminderen van materiaal, energie en afval in de bouw door middel van een nieuwe bouwtechniek nl. 3D beton printen. Het projectresultaat is een Proof of Concept. Dit eindproduct is te bewonderen op de vide bij de Raadszaal, namelijk een geprint bankje. Daarnaast gaf de Proof of Concept voldoende vertrouwen voor een vervolg. Ondersteund door een R&D subsidie vanuit de EBU met het consortium de volgende stap naar het printen van Tiny Houses.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar www.amersfoort.nl/toekomstfonds
Indicatoren klimaatbegroting
Voor de klimaatbegroting willen wij u verwijzen naar de Duurzaamheidsbegroting 2019.

ga terug