Jaarstukken 2018

Amersfoort in cijfers

Amersfoort in cijfers

Onderdeel

Specificatie

aantal

%

datum

Leeftijd

inwoners totaal

156.285

100%

1-1-2019

jeugd (0-14)

28.912

18%

1-1-2019

potentiële beroepsbevolking (15-64)

104.395

66,8%

1-1-2019

senioren (65 jaar en ouder)

22.978

14,7%

1-1-2019

Huishoudens

totaal

69.016

100,0%

1-1-2019

alleenstaand

25.702

37%

1-1-2019

eenouder gezin

5.398

7,8%

1-1-2019

(echt)paar zonder kind(eren)

17.391

25,2%

1-1-2019

(echt)paar met kind(eren)

20.145

29,2%

1-1-2019

Overig

380

0,6%

1-1-2019

Etniciteit

Nederlands

117.813

75,4%

1-1-2019

overig westers

13.801

8,8%

1-1-2019

niet-westers

24.671

15,8%

1-1-2019

Wonen

aantal woningen

67.181

100,0%

1-1-2019

sociale huur

19.669

28,5%

1-1-2018

overige huur

8.600

0,0%

1-1-2018

koop

38.912

56,4%

1-1-2018

Werk en werkloosheid

vestigingen

16.215

1-4-2018

arbeidsplaatsen

85.475

1-4-2018

werkzoekenden (CBS/EBB)

3,5%

2018

bijstandsuitkeringen

3.060

3%

1-1-2019

Opleiding en inkomen

hoogopgeleiden (hbo/wo)

49%

1-10-2017

besteedbaar inkomen per huishouden

41.800

1-1-2015

inkomen tot 105% van minimum

5.020

7,6%

1-1-2015

ga terug