Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Inleiding

Door de economische groei en de groei van de stad neemt de mobiliteitsvraag toe. Het bezit van voertuigen neemt nog steeds toe. Samen met onze partners in de regio hebben we in 2018 gewerkt aan een bereikbare én leefbare stad. Dat kunnen grote projecten zijn zoals de Westelijke Ontsluiting, Knooppunt Hoevelaken, en de reconstructie van rotonde Holkerweg-Paladijnenweg om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Maar ook kleine projecten dragen bij aan een betere bereikbaarheid en/of leefbaarheid van de stad. Iedere ingreep in de infrastructuur, of het nu gaat om de aanleg van een verkeersdrempel of om het invoeren van parkeervergunningen, raakt de inwoners van onze stad. Dat vraagt om zorgvuldige processen en veel overleg met belanghebbenden. Hierdoor kan het wel eens zijn dat iets minder snel wordt gerealiseerd of wordt ingevoerd dan gewenst.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-6.936
-6.936
1.154
8.090
Totale baten
2.984
2.984
3.217
233
Toevoegingen aan reserves
-3.500
-3.500
-3.500
0
Ontrekkingen aan reserves
1.540
1.540
0
-1.540

€ -1.153.974

0,2 %

ga terug