Jaarstukken 2018

Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-10.999

-11.226

-12.844

-1.618

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-16.092

-16.112

-16.805

-694

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-54.222

-55.477

-46.554

8.923

04 SOCIAAL DOMEIN

-228.197

-231.044

-240.889

-9.845

05 ONDERWIJS

-20.766

-21.036

-19.822

1.215

06 SPORT

-8.151

-8.186

-8.001

185

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-46.066

-52.601

-64.661

-12.060

08 WIJKEN EN WONEN

-4.005

-4.005

-3.518

487

09 MOBILITEIT

-6.936

-6.936

1.154

8.090

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-5.305

-5.305

-5.152

153

11 CULTUUR

-19.543

-19.678

-19.311

366

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-5.324

-5.439

-7.384

-1.945

13 BEDRIJFSVOERING

-40.217

-40.494

-37.210

3.283

TOTAAL LASTEN

-465.823

-477.539

-480.998

-3.459

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.900

2.900

3.640

740

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

4.786

4.786

6.903

2.118

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

7.659

7.659

10.469

2.810

04 SOCIAAL DOMEIN

54.941

54.941

55.739

798

05 ONDERWIJS

5.669

5.669

6.880

1.211

06 SPORT

0

0

8

8

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

34.721

40.559

61.000

20.441

08 WIJKEN EN WONEN

309

309

421

112

09 MOBILITEIT

2.984

2.984

3.217

233

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

507

507

515

8

11 CULTUUR

176

176

214

38

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

348.958

349.073

355.967

6.894

13 BEDRIJFSVOERING

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

463.610

469.563

504.974

35.411

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-8.099

-8.326

-9.204

-878

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-11.306

-11.326

-9.902

1.424

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-46.564

-47.819

-36.085

11.734

04 SOCIAAL DOMEIN

-173.256

-176.103

-185.150

-9.047

05 ONDERWIJS

-15.098

-15.368

-12.942

2.426

06 SPORT

-8.151

-8.186

-7.993

193

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-11.344

-12.041

-3.660

8.381

08 WIJKEN EN WONEN

-3.696

-3.696

-3.096

599

09 MOBILITEIT

-3.951

-3.951

4.371

8.323

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-4.799

-4.799

-4.638

161

11 CULTUUR

-19.367

-19.502

-19.097

405

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

343.634

343.634

348.583

4.949

13 BEDRIJFSVOERING

-40.217

-40.494

-37.210

3.283

GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-2.213

-7.976

23.976

31.952

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-96

-96

-96

0

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-885

-9.182

-9.082

100

04 SOCIAAL DOMEIN

0

-2.931

-2.931

0

05 ONDERWIJS

-31

-31

-31

0

06 SPORT

-2

-67

-67

0

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

0

-440

-440

0

08 WIJKEN EN WONEN

0

-3.467

-3.467

0

09 MOBILITEIT

-3.500

-3.500

-3.500

0

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-250

-250

-250

0

11 CULTUUR

-75

-75

-75

0

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-7.373

-19.064

-19.064

0

13 BEDRIJFSVOERING

-2.361

-3.937

-3.937

0

TOTAAL TOEVOEGING

-14.573

-43.040

-42.940

100

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

0

0

0

0

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

763

2.270

2.270

0

04 SOCIAAL DOMEIN

3.464

5.646

5.521

-125

05 ONDERWIJS

6

6

6

0

06 SPORT

0

309

309

0

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

0

1.683

1.683

0

08 WIJKEN EN WONEN

50

885

835

-50

09 MOBILITEIT

1.540

1.540

0

-1.540

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

250

250

190

-60

11 CULTUUR

90

450

450

0

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

7.933

34.438

34.201

-237

13 BEDRIJFSVOERING

2.690

3.540

2.165

-1.376

TOTAAL ONTTREKKINGEN

16.786

51.016

47.629

-3.387

MUTATIES RESERVES

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

Toevoeging aan reserve

-14.573

-43.040

-42.940

100

Onttrekking aan reserve

16.786

51.016

47.629

-3.387

TOTAAL MUTATIES RESERVES

2.213

7.976

4.689

-3.287

GEREALISEERD RESULTAAT

0

0

28.665

28.665

Programma 12 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ( inclusief onvoorziene kosten)
Programma 13 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.
Vennootschapsbelasting (Vpb): er is voorlopige aangifte over 2016 ingediend met een Vpb bedrag van € 57.540,- waarbij de route van in bezwaar gaan nog mogelijk is.   

ga terug