Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Inleiding

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en hebben hiervoor een solide en degelijk financieel beleid gevoerd. Onze weerstandsratio is groter dan één, de structurele lasten zijn gedekt met structurele baten en onze leningportefeuille is zowel in 2018 als in de jaren ervoor afgenomen.
Dit programma bevat de informatie die behoort bij het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen cf. het BBV.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Programma
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
5.324
5.439
7.384
-1.945
Totaal baten
-348.958
-349.073
-355.967
6.894
Toevoeging aan reserve
7.373
19.064
19.064
0
Onttrekking aan reserve
-7.933
-34.438
-34.201
-237

€ 7.383.683

1,5 %

ga terug