Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

12 Financiën en belastingen

Programma 12 Financiën en belastingen heeft geen investeringen