Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Inleiding

Wij zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven. Wij hebben oog voor het huidige bedrijfsleven en trekken nieuwe bedrijven aan om de werkgelegenheid te behouden en versterken. Wij trachten de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio te verbeteren waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren. Tevens
versterken wij het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Programma
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
5.305
5.305
5.152
153
Totaal baten
-507
-507
-515
8
Toevoeging aan reserve
250
250
250
0
Onttrekking aan reserve
-250
-250
-190
-60

€ 5.152.383

1,1 %

ga terug