Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

153

-52

1 ECONOMIE

118

-55

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

35

63

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

-60

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 ECONOMIE

01. De bezetting van de markten en standplaatsen zijn lager dan verwacht.

-55

I

02. De afwikkeling van de liquidatie van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug is in 2018 afgerond en  levert een financieel voordeel op.

114

I

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

01. De toekenning van de bijdrage aan duurzaamheidsprojecten ten laste van het toekomstfonds duurzame ontwikkeling  is afhankelijk van de voortgang van het project. Dit verloopt vaak trager dan verwacht.  De verrekening over de jaren verloopt via de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling.

60

I

02. Betreft ontvangen bijdragen voor Smart-City projecten. Er was in 2017-2018 € 500.000 beschikbaar. De aanbesteding voor een Smart City Grid is gezien de onzekerheid over de uitrol van 5G opgeschort. In het daarvoor genomen besluit is opgenomen dat de optie wordt opengehouden. Een partner is namelijk wel doorgegaan met de activiteit. Voorgesteld wordt het overschot van het budget, veroorzaakt door hogere inkomsten, over te hevelen  naar 2019 om eventueel alsnog aan te sluiten.

63

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

01. De fasering van de duurzaamheid-projecten leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve.

-60

I

Totaal 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

174

-52