Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

10 Economie en duurzaamheid

Programma 10 Economie en duurzaamheid heeft geen investeringen