Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

Wethouder Astrid Janssen

E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl               
Verantwoordelijk voor:

Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier