Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Indicatoren

Indicatoren

10.2.a

Aandeel werkgelegenheid Amersfoortse Ruit

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

40,2

41,3

43,1

42,6

Bron:

PAR

Toelichting:

De Amersfoortse Ruit bestaat uit de clusters Advies, Bouw, ICT en Zorg. Uit het clusteronderzoek door Universiteit Utrecht / Erasmus Universiteit Rotterdam bleken deze sectoren de sterkste potentie voor innovatie en ontwikkeling te hebben. In 2015 was de Amersfoortse Ruit 41,3% van alle werkgelegenheid in Amersfoort. We willen dat de sectoren uit de Amersfoortse Ruit een substantieel onderdeel blijven van onze economie. Ons streefcijfer is dan ook dat het aandeel in de totale werkgelegenheid rond de 40 a 50% blijft.

10.2.b

Innovatieve bedrijven

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

67

70

Bron:

Panteia

Toelichting:

Het aantal bedrijven dat in enige mate innovatief is, is gemeten met enquêtes onder bedrijven op verschillende aspecten. Deze methode staat bekend als de Innovatiepiramide, ontwikkeld door onderzoeksbureau Panteia. Binnen de categorie innovatief kan verder onderscheid worden gemaakt naar koploper, ontwikkelaar, toepasser en volger. De innovatiescore is een gemiddelde van alle gemeten factoren van de Innovatiepiramide. De Amersfoortse score van 2,35 is de op één na hoogste score van de provincie (alleen Utrecht scoort hoger met 2,43). Het streven voor de komende jaren is dat het % innovatieve bedrijven en de innovatiescore hoger moet komen te liggen.

10.2.d

Innovatiescore Amersfoort

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2,22

2,35

Bron:

Panteia

Toelichting:

Het aantal bedrijven dat in enige mate innovatief is, is gemeten met enquêtes onder bedrijven op verschillende aspecten. Deze methode staat bekend als de Innovatiepiramide, ontwikkeld door onderzoeksbureau Panteia. Binnen de categorie innovatief kan verder onderscheid worden gemaakt naar koploper, ontwikkelaar, toepasser en volger. De innovatiescore is een gemiddelde van alle gemeten factoren van de Innovatiepiramide. De Amersfoortse score van 2,35 is de op één na hoogste score van de provincie (alleen Utrecht scoort hoger met 2,43).
Het streven voor de komende jaren is dat het % innovatieve bedrijven en de innovatiescore hoger moet komen te liggen.