Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Samenwerking

Samenwerkingspartners

De overheid heeft bij (duurzame) innovaties een faciliterende en stimulerende rol. Ondernemers, (onderwijs)instellingen, bewoners en organisaties in de stad en regio zijn immers de dragers en trekkers van de concrete projecten. Hierbij wordt vanzelfsprekend nauw samengewerkt met deze ondernemers, instellingen, bewoners en organisaties met relevante netwerken zoals de Economic Board Utrecht en Cirkelregio. Maar ook binnen Europa werken wij aan innovatie-gerichte samenwerkingsverbanden.

Verbonden partijen