Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We sluiten aan bij initiatieven uit stad en regio.

Doorlopend

Vanuit een faciliterende, stimulerende en soms initiërende rol versterken wij het regionale innovatieklimaat en de beweging naar een duurzame economie.

Doorlopend