Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

09 Mobiliteit

Investeringen met een economisch nut

Projecten Verder

-1.500

0

-1.500

Investeringen met betrekking tot verderprojecten zijn vergraagd. Zodoende is er nog geen aanspraak gemaakt op het in 2018 beschikbaar gestelde krediet.

Vervanging verkeersregelinstallaties (2017)

-307

-307

0

Werkzaamheden zijn gereed.

Vervanging verkeersregelinstallaties

-532

-331

-201

Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2019.

Fietsplan

-1.000

0

-1.000

Investeringen met betrekking tot fietsplan zijn vertraagd. Zodoende is er nog geen aanspraak gemaakt op het in 2018 beschikbaar gestelde krediet.

Totaal investeringen 09 Mobiliteit

-3.339

-638

-2.701