Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

02 Veiligheid en handhaving

Programma 02 Veiligheid en handhaving heeft geen investeringen