Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

03 Stedelijk beheer en milieu

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Ondergrondse containers

-2.500

-575

-1.925

Restant bedrag wordt komende jaren geinvesteerd

Investeringen met maatschappelijk nut

Herstelprogramma kademuren

-296

0

-296

project loopt nog

Investering riolering 2018

-5.142

0

-5.142

Nieuwe investering

Aanpak Leusderweg

-300

0

-300

Schuift door naar 2019, uitvoering onder handen

Entreegebied Rusthof

-1.900

-726

-1.174

project loopt nog

Totaal investeringen 03 Stedelijk beheer en milieu

-10.138

-1.300

-8.837