Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

2 MILIEU

Wethouder Astrid Janssen

E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl            
Verantwoordelijk voor:

Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

Wethouder Fatma Koser Kaya   

E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en Stoutenburg-Noord

Wethouder Kees Kraanen

E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en Nieuwland