Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Amersfoort wil in 2030 een CO2-neutrale stad zijn.

Doorlopend

We werken aan een afvalloze stad.

Doorlopend

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad.

Doorlopend

We werken aan klimaatbestendigheid.

Doorlopend

De kwaliteit van Amersfoort als groene stad blijft behouden en wordt sterker.

Doorlopend