Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Samenwerking

Samenwerkingspartners

De huishoudelijke afvalinzameling wordt in Amersfoort verzorgd door ROVA. De afvalverwijdering van het huishoudelijke afval wordt geregeld via de Afval Verwijdering Utrecht (AVU).
In het kader van circulaire economie werken we samen met ROVA, AVU en Circulus-Berkel. Deze samenwerking wordt Cirkelwaarde genoemd.

Verbonden partijen

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor ons taken uit in het kader van wettelijke milieuregels.

Amfors Holding B.V.

Voert in een aantal gebieden in de stad het wijkonderhoud uit.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Amersfoort neemt voor de afvalverwerking deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De GR AVU regelt een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde afvalverwerking; van overslag en transport tot verwerking; voor huishoudelijke en andere soorten afval.