Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

08 Wijken en wonen

Programma 08 Wijken en wonen heeft geen investeringen