Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

1 WIJKEN

Wethouder Hans Buijtelaar   

E-mail: WethouderBuijtelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Mobiliteit en luchtkwaliteit
Sport
Stationsgebied, inclusief Trapezium
Kop van Isselt
Vathorst
Gebiedsgericht werken

Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen