Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

De gemeente schaft gefaseerd het budget voor investeringsbudget wijken (programmakosten) af.

Uitgevoerd

56

Inmiddels is bij de begroting 2019 weer een bedrag voor dit doel opgenomen.

De gemeente heft het restant van de reservering voor Amersfoort vernieuwt op.

In uitvoering

Uiterlijk in 2020 heft de gemeente het restant van de reservering voor Amersfoort Vernieuwt op.