Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Belangrijke gebeurtenissen

Met onze gebiedsgerichte aanpak willen we als gemeente beter aansluiten bij onze inwoners en vragen en opgaven oppakken zoals zij ze in hun leefomgeving ervaren, op het juiste schaalniveau (gebied). Gebiedsgericht werken gaat over communicatie en samenwerking met de stad, op het snijvlak tussen sociaal, fysiek en veilig.

Vathorst en Hooglanderveen: verbetering veiligheidsgevoel en betrokkenheid met integrale aanpak Brinkcluster
Het Brinkcluster is een voorbeeld van een integrale aanpak voor 12+ jeugd (fysiek, sociaal én
veilig). Er zijn meerdere nieuwe voorzieningen gekomen voor 12+ jeugd in de openbare ruimte en er
zijn verschillende activiteiten voor oudere jeugd binnenin het voormalige jongerencentrum. Het
project heeft geleid tot betrokkenheid van de gebruikers en bewoners voelen zich veiliger. Initiatiefnemers voor de activiteiten binnen zijn een voormalige hangjongere en twee moeders uit de
wijk. Zij organiseren de activiteiten samen met het jongerenwerk.

Liendert en Rustenburg: jongerenparcours
Een voorbeeld van een initiatief van actieve bewoners om hun buurt te verbeteren is Jongeren Parcours Liendert. Op het afgelopen jaar gerealiseerde parcours aan de Lageweg kunnen jongeren naar hartenlust gratis freerunnen, maar ook leren zelf training te geven. Ook worden er jeugdevenementen georganiseerd. Doel is met behulp van sport jongeren stimuleren bij hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Dit heeft een positief effect op de wijk.

Meridiaan in de wijk Koppel: integrale aanpak met voorbereiding opknappen openbare ruimte
Bij de Meridiaan in de wijk Koppel vormde de gang van zaken rond oud en nieuw 2016 aanleiding
voor een integrale aanpak van het gebied. Naast de gezamenlijke organisatie van oud
en nieuw, zetten we met de buurt ook in op sociale activiteiten (ontmoeting,
huiswerkbegeleiding) en het opknappen van de openbare ruimte (onder meer vergroenen,
nieuw voetbalveld en ontmoetingsplekken voor ouders en jeugd).

Buurtbudget
In 2018 hebben de diverse stichtingen weer Buurtbudget aangevraagd en besteed aan initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie in de gebieden versterken. De regeling voorziet erin dat prioriteitswijken naar verhouding wat meer budget tot hun beschikking krijgen. We noemen enkele voorbeelden van activiteiten die hiermee het afgelopen jaar mogelijk zijn gemaakt.

Bijdrage aan de Voedselbank in de Immanuel-kerk
Vrijwilligers stellen in de Immanuel-kerk iedere week 130 voedselpakketten samen. De voedselpakketten zijn bedoeld voor de bewoners uit Liendert/Rustenburg en andere wijken.

Ondersteuning van aanschaf AED voor Stichting EHBO Hoogland
Deze stichting bestaat uit een groep vrijwilligers die EHBO-hulpverlening geeft bij evenementen in Hoogland (bijvoorbeeld bij carnaval, Dorpsfeest Hoogland en Dweilland) en biedt daarnaast EHBO-cursussen aan.  De evenementen worden groter en de veiligheidseisen strenger, dit vraagt om steeds meer investeringen in opleidingen en materialen, waaronder nu een automatische externe defibrillator.

Wijkfeest Amersfoort Zuid: Gezondheid, creativiteit en saamhorigheid
In 2018 kwamen bijna 1.000 bezoekers naar het wijkfeest waarbij 50 standhouders een podium kregen op het gebied van muziek, gezondheid, voeding, sport, creativiteit, kunst, ontmoeting, natuur en duurzaamheid. Het doel van het feest is behalve gezelligheid ook bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken.

Bijdrage aan organisatie benefietconcert 4FUN voor War Child
Dit concert bij het Icoon-theater werd mede georganiseerd door de bewoners uit Vathorst. Het doel van de avond was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor WAR Child.