Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We nodigen bewoners uit om meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid te laten zien bij elkaar en bij hun directe leefomgeving.

Doorlopend

We nodigen bewoners uit om meer zeggenschap te nemen over hun directe (fysieke en sociale) leefomgeving.

Doorlopend

Op basis van de wensen, behoeften en initiatieven van bewoners en ondernemers bepalen we de inzet van de gemeente in straat, buurt en/of wijk.

In uitvoering

We verbinden onze doelen met die van bewoners, instellingen en ondernemers en laten ons waar mogelijk door hun initiatieven leiden.

In uitvoering