Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

13 Bedrijfsvoering

Investeringen met een economisch nut

Huisvesting

Renovatie Stadhuis

-3.000

-518

-2.482

project deels on hold ivm variantenonderzoek

Inventaris algemene ruimten

-157

-146

-11

Inventaris algemene ruimten

-150

-41

-109

deels besteed. Restant volgt in 2019

ICT

Netwerk backbone

-1.625

-752

-873

Het project is vertraagd door de aanbesteding en de discussie omtrent de renovatie.

Autonome groei

-152

-104

-48

Uitwijkvoorziening

-100

-34

-66

project loopt nog door in 2019

Kantoor automatisering-servers

-152

-152

0

Scanapparatuur

-152

0

-152

Kan vrijvallen.

Vervanging servicemanagementpakket (voorheen infosystemen GAP)

-127

0

-127

De vervanging van het pakket staat voor 2019 gepland.

Werkplekken

-1.219

-1.219

0

PIMS (restant)krediet naar 2018

-331

0

-331

Conform aanbestedingskalender wordt dit pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed.

Financieel systeem

-855

0

-855

Conform aanbestedingskalender wordt dit pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed.

Zaaksysteem dms

-500

0

-500

project loopt nog door in 2019

Overige Centric suites

-711

0

-711

Conform aanbestedingskalender worden een aantal pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed.

Totaal investeringen 13 Bedrijfsvoering

-9.231

-2.966

-6.265