Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 05.05

Project

Johan van Oldenbarnevelt

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

13.368

3.730

9.638

Realisatie

Lasten/ Baten

8.490

8.490

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Risico

Risico

Toelichting: De planning in gebruik name van de school is op 2 september 2019. Mocht dit in theorie niet gehaald worden is de planning dat de in gebruik name met de herfstvakantie zal zijn. Bij in gebruik name met de herfstvakantie bedragen de kosten €1.835,- excl. BTW per dag is circa 50 dagen.

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. De realisatie van de nieuwe school loopt beperkte vertraging (tot uiterlijk 31 december 2019) op a.g.v. vertraging in de bouw. Hierdoor moet de tijdelijke huisvesting aan de Zangvogelweg langer gehuurd worden.

Beperkt mogelijk, omdat de school bouwheer is. De mogelijkheid voor verlenging van het huurcontract wordt benut. Hierdoor worden de huurkosten beperkt.

Nieuw

2. Aannemer gaat failliet, waardoor de bouw ernstige vertraging oploopt (oplevering nieuwe school na 1 januari 2020). Hierdoor moet er voor de tijdelijke locatie een boete betaald worden.

Beperkt mogelijk, omdat de school bouwheer is. Bij zeer ernstige vertraging alternatieve huisvesting onderzoeken.

Nieuw

3. Uitspraak van de rechter m.b.t. de indexatie van de bouwkosten tijdens de bouw valt negatief uit voor de gemeente.

Indien negatief: hoger beroep aantekenen.

Nieuw