Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN

Wethouder Fatma Koser Kaya   

E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en Stoutenburg-Noord

Wethouder Cees van Eijk

E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel