Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Ons doel is te komen tot kwalitatief goede, energiezuinige, gezonde en toekomstbestendige onderwijshuisvesting, waarmee het onderwijsveld en de gemeente gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden op dit terrein.

Doorlopend