Jaarstukken 2018

06 SPORT

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 06.05

Project

Hogewegzone- zwembad

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

33.200

33.200

Realisatie

Lasten/ Baten

31.425

31.425

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Risico

Ja

Toelichting: Volgens planning zou alles einde onderhoudstermijn, 12 april 2019, afgerond moeten zijn. Deze datum zal niet worden gehaald. Verwachting is dat dit minimaal een maand later wordt.

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. De gecontracteerde marktpartij gaat gedurende het D&B traject failliet

Het D&B traject is afgerond, echter heeft een evt faillissement van de aannemer ook risico’s in beheerfase bij eventuele garantiegevallen. Dus faillissement heeft in ieder geval tot 10 jaar na in gebruikname mogelijke risico’s in zich.

2. De exploitatie van het sportcomplex (inclusief horeca en parkeren) past niet binnen de beschikbare middelen.

Periodiek toetsen van voorliggende ontwerpen of deze passen binnen eerder gemaakte afspraken met exploitant. Exploitatierisico’s d.m.v. tijdige contracten met (markt)partijen wegnemen.

3. Het sportcomplex blijkt niet volledig te voldoen aan de wensen / verwachtingen van de huurders en / of gebruikers.

Huurders en gebruikers zo veel mogelijk betrekken bij de planuitwerkingen