Jaarstukken 2018

06 SPORT

1 SPORT

Wethouder Hans Buijtelaar

E-mail: WethouderBuijtelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Mobiliteit en luchtkwaliteit
Sport
Stationsgebied, inclusief Trapezium
Kop van Isselt
Vathorst
Gebiedsgericht werken

Wijkwethouder Vathorst en Hooglandervee