Jaarstukken 2018

06 SPORT

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Zoveel mogelijk Amersfoorters zijn aan het sporten en bewegen.

Doorlopend

We willen sterke en brede sportverenigingen.

Doorlopend

We zetten in op efficiënt en effectief gebruik van sportverenigingen, faciliteiten en locaties.

Doorlopend

We denken sportinclusief.

Doorlopend