Jaarstukken 2018

06 SPORT

Belangrijke gebeurtenissen

Opening sportcomplex De Amerena
In 2018 is het multifunctionele sportcomplex Amerena geopend. Exploitatie vindt plaats op basis van een nieuw samenwerkingsmodel, waarmee een effectief en efficiënt gebruik van een sportvoorziening (openstelling & activiteitenaanbod) wordt gerealiseerd.

Evaluatie sportbeleid
In 2018 heeft de evaluatie van het aflopende sportbeleid Amersfoort F!T plaats gevonden. In een serie van activiteiten werden het bestuur, onze uitvoeringspartners en partijen uit de stad in de resultaten van het uitvoeren van het beleid meegenomen: presentatie. Dat bleef niet alleen bij papier en woorden, we trokken ook de stad in, sportief op de fiets: impressie.[link video toevoegen] In het Cijferboekje Sport kunnen alle resultaten nog eens worden nagelezen.

Sportgala
Het Amersfoorts sportgala is inmiddels een traditie. Sportkampioenen zijn gehuldigd en sportverenigingen zijn in contact gebracht met Amersfoortse bedrijven om te komen tot samenwerkingen. Tegelijkertijd heeft met Amersfoortse bedrijven en de sport een succesvolle matchbeurs plaatsgevonden.