Jaarstukken 2018

06 SPORT

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

NV SRO

De inzet van SRO is gericht op het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen van het Amersfoortse sportbeleid. Doelstelling is om zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen voor een gezonde, vitale stad.