Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

07 Ruimtelijke ontwikkeling

Investeringen met een economisch nut

Sport:

Toplaag kunstgras Nieuwland

-251

-241

-10

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.

Toplaag kunstgras Hoogland

-251

-241

-10

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.

2 Toplagen HC Eemvallei

-422

-372

-50

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.

Toplaag kunstveld VOP

-332

-299

-33

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.

Trainingsfaciliteiten altis / AV Triathlon

-400

-300

-100

Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2019.

Cultuur:

Flehite, renovatie / vervanging

-2.060

-2.137

77

Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2019. De subsidie voor instandhouding van een rijksmonument moet nog worden ontvangen.

Flint

-743

-732

-11

Werkzaamheden zijn gereed.

Monumentenzorg:

Onderhoud Onze Lieve Vrouwe Toren

Totaal investeringen 07 Ruimtelijke ontwikkeling

-4.459

-4.321

-138