Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

3 VASTGOED

Wethouder Willem-Jan Stegeman

E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS

Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg