Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Wethouder Astrid Janssen

E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl            
Verantwoordelijk voor:

Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

Wethouder Willem-Jan Stegeman

E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS

Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Wethouder Hans Buijtelaar   

E-mail: WethouderBuijtelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Mobiliteit en luchtkwaliteit
Sport
Stationsgebied, inclusief Trapezium
Kop van Isselt
Vathorst
Gebiedsgericht werken

Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen