Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

NV SRO

De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met SRO. Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud. Ook is zij voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijns- en culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie. De raamovereenkomst Onroerende zaken 2015-2019 loopt eind 2019 af. Er is gestart met de evaluatie van de huidige overeenkomst, zodat de nieuwe overeenkomst in 2019 vormgegeven kan worden. In de evaluatie wordt onder meer teruggekeken op de prestatie- en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening van SRO en wordt vooruit gekeken hoe de samenwerking met SRO in de toekomst vorm kan worden gegeven. Kernbegrippen in deze dienstverlening zijn veiligheid, gezondheid en gebruikerstevredenheid.