Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We verduurzamen onze vastgoedportefeuille.

Doorlopend

Onze vastgoedportefeuille wordt optimaal ingezet.

Doorlopend

We werken aan een efficiënt beheer met een zo hoog mogelijk financieel en/of maatschappelijk rendement.

Doorlopend

We creëren in het gemeentelijk vastgoed ruimte voor (burger-)initiatieven en zetten het vastgoed in als aanjager bij gebiedsontwikkeling.

Doorlopend