Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Samenwerking

Samenwerkingspartners

We zoeken actief aansluiting op landelijke ontwikkelingen zoals Samen organiseren. Ons landschap is zoveel mogelijk gebaseerd op open standaarden en bij aanschaf van nieuwe voorzieningen houden we hier rekening mee. We hebben de gezamenlijke gemeentelijke inkoopvoorwaarden (GIBIT) omarmd en trekken met andere gemeenten op waar dat voordelen biedt. Verder stappen we actief in op de GT initiatieven van de VNG (GT Veilig, GT Connect, GT Vast en GT Mobiel).

Verbonden partijen