Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

De belangrijkste doelstelling voor het jaar 2018  is het uitvoeren en naleven van de juiste financiële en juridische checks & balances

Doorlopend