Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

04 Sociaal Domein

Programma 04 Sociaal Domein heeft geen investeringen