Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

1 BASISINFRASTRUCTUUR

Wethouder Menno Tigelaar

E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en
Buitengebied-West

Wethouder Cees van Eijk

E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel