Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij stimuleren initiatieven van onderop om collectieve vormen van ondersteuning op te zetten, zowel formele als informele initiatieven.

Doorlopend

Wij zorgen ervoor dat Amersfoorters tijdig worden voorzien van juiste informatie en advies.

Doorlopend

Wij willen de sociale basisinfrastructuur ook versterken in samenhang met het uitvoeringprogramma jeugd. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan experimenten waarvan we kunnen leren.

Doorlopend

Wij kiezen ervoor om mantelzorgers als specifieke groep te ondersteunen bij hun taak als die taak, tijdelijk, te zwaar is.

Doorlopend

Met de verdere uitrol van de gezonde wijkaanpak versterken wij tevens het functioneren van de sociale basisinfrastructuur.

Doorlopend

Wij ontwikkelen een set effectindicatoren voor het functioneren van de sociale basisinfrastructuur die aansluit bij de ambities van de beweging in het sociaal domein.

In uitvoering

We stimuleren initiatieven van inwoners en hulpverleners voor effectieve projecten en programma’s.

Doorlopend

Wij zorgen ervoor dat Amersfoorters elkaar kunnen ontmoeten.

Doorlopend

Wij stimuleren en ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Doorlopend

Wij continueren onze inzet om mantelzorgers te ondersteunen.

Doorlopend

Wij zorgen voor toegankelijkheid.

Doorlopend