Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

5 WERK en INKOMEN

Wethouder Cees van Eijk

E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel