Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We realiseren Garantiebanen.

Doorlopend

We begeleiden mensen naar werk

Doorlopend

We richten ons op de preventie en aanpak van fraude.

Doorlopend

We bieden een vangnet.

Doorlopend

We hebben een sluitende aanpak voor alle kwetsbaren in Amersfoort.

Doorlopend