Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

2 AMBULANTE ZORG EN ONDERSTEUNING INCL. WIJKTEAMS

Wethouder Menno Tigelaar

E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en
Buitengebied-West