Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We hebben wijkteams in elke wijk.

Doorlopend

We ontwikkelen de werkwijze en de kwaliteit van de wijkteams verder, in cocreatie met de stichting.

Doorlopend

Via het wijkteam kunnen mensen een beroep doen op specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening. Ook het wijkteam zelf biedt ambulante zorg.

Doorlopend

We sturen op de inzet van middelen en houden de budgetten in de gaten

Doorlopend