Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Maatregelen

Huur van het pand 'de nieuwe Roef is opgezegd.

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Huur opzeggen (per 30 september 2018) van het pand "De nieuwe Roef"

Uitgevoerd

30

Huur is per 1-10-2018 opgezegd.

Zo snel mogelijk verkopen van gemeentelijke panden die onvoldoende renderen.

Uitgevoerd

200