Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Indicatoren

Indicatoren

4.1.a

Aandeel inwoners dat mantelzorg geeft

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

13

16

15

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

Dit cijfer is in 2018 niet gemeten.
We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling.
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Het verschil tussen 2017 en 2016 is niet statistisch significant. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015 hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De cijfers van voor 2015 zijn van de GGD.

4.1.b

Aandeel mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast of overbelast voelt

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

24

21

21

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

Dit cijfer is in 2018 niet gemeten.
We streven ernaar om het aandeel overbelaste mantelzorgers te verminderen. Onder andere via mantelzorgcoordinatoren van Indebuurt033 adviseren en begeleiden wij mantelzorgers en brengen hen in contact met lotgenoten en of andere netwerken.
Dit percentage omvat de mantelzorgers die antwoorden zich momenteel 'tamelijk zwaar belast', 'zeer zwaar belast' of 'overbelast' te voelen, op het totaal van de antwoorden ‘overbelast’, ‘zeer zwaar belast’, ‘tamelijk zwaar belast’, ‘enigszins belast’ en ‘niet of nauwelijks belast’. Het aandeel in 2017 verschilt niet statistisch significant van 2016.
Deze indicator wordt gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De gemeente Amersfoort doet hier vanaf 2015 eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De uitkomsten wat betreft belasting zijn niet vergelijkbaar met de uitkomsten van GGD-onderzoek (dat 1x per 4 jaar wordt uitgevoerd). Vanaf 2015 zullen daarom wat betreft belasting van mantelzorgers alleen de uitkomsten van de Stadspeiling worden gepresenteerd.  

4.1.c

Aandeel vrijwilligers

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

36

38

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

Dit cijfer is in 2018 niet gemeten.
Wij streven ernaar dat alle inwoners van Amersfoort zo goed mogelijk mee kunnen doen en zich, waar mogelijk, inzetten voor anderen in hun omgeving. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor veel mensen in Amersfoort, voor ondersteuning, aanspraak, gezelschap, maar ook voor zaken als administratie en begeleiding van groepen. Zonder hen zijn veel activiteiten en ondersteuning voor inwoners niet mogelijk. Via o.a. de vacaturebank van Indebuurt033 proberen we het aanbod te stimuleren en te matchen aan de vraag naar ondersteuning.

Dit is gemeten onder een steekproef van alle inwoners van 18 tot 85 jaar. Het betreft het aandeel dat aangeeft de afgelopen 12 maanden actief geweest te zijn als vrijwilliger (onbetaald werk buiten het eigen huishouden). Het aandeel in 2017 is statistisch significant hoger dan in 2015.