Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

11 Kunst en Cultuur

Zie programma 07 Ruimtelijke ontwikkeling